บริษัท ดูรากรีต จำกัด เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

2021-09-23 06:17:00
บริษัท ดูรากรีต จำกัด เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย  ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข พร้อมทั้งแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทที่ไม่เป็นพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รูปภาพ
Today This Month Total
147 1733 51226