ติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน FLEX-KOOL

2021-08-26 04:28:58
งานพ่น ฉนวนกันความร้อน สีเซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating) สะท้อนความร้อน FLEX-KOOL บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) จังหวัดระยอง บนพื้นที่ขนาด 5,000 ตร.ม. ฉนวนกันความร้อน  เฟล็กซ์-คูล เป็น ฉนวนป้องกันความร้อน ที่ใช้หลักการ  ป้องกันความร้อน ก่อนเข้าสู่อาคาร คุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อน ได้กว่า 96% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อนต่ำ ทำให้พื้นผิวมีความร้อนสะสมต่ำมาก อุณหภูมิภายในอาคารจึงลดต่ำลง เย็นสบาย และ ช่วยประหยัดพลังงาน



ฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้ง

ฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้ง

ฉนวนกันความร้อน สี เซรามิคโค๊ตติ้ง

รูปภาพ




Today This Month Total
157 434 10745