ประวัติและความเป็นมา

บริษัท ดูรากรีต จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีคนไทยถือหุ้น 100% ในปี พ.ศ.2538 ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ทั้งอาคาร สะพาน อุโมงค์ เป็นต้น และวัสดุพิเศษที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง บริษัท ดูรากรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง และอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพสูง มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น วัสดุกันซึม วัสดุเคลือบพื้นคอนกรีต ฉนวนป้องกันความร้อน วัสดุเคลือบคอนกรีตป้องกันสารเคมี ซีเมนต์พิเศษประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ดูรากรีต จำกัด ยังให้บริการงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานสูง โดยช่างผู้ชำนาญ พร้อมการรับประกันผลงาน อาทิ งานระบบกันซึมทุกประเภท , งานฉนวนกันความร้อน , วัสดุป้องกันไฟโครงสร้างเหล็ก , งานเคลือบป้องกันสารเคมี , งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรม และ งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น

 

นโยบายหลัก

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน

 •  ให้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
 •  ลูกค้าต้องได้รับความพอใจสูงสุด
 •  ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่อสังคม
 •  ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
 •  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐาน ISO

ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างและอุตสาหกรรม

 •  วัสดุกันซึม
 • งานจ้างเหมาติดตั้ง
 •  ฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคาร
 •  ปูนปรับระดับสำเร็จรูป
 •  สีกันไฟโครงสร้างเหล็ก
 •  อีพ็อกซี่เจาะเสียบเหล็ก
 •  ปูนฉาบแต่งผิวละเอียด
 •  ผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมโครงสร้างคอนกรีต , ปูนนอนชิ้งค์เกราท์

งานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

 •  งานระบบกันซึม
 •  งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
 •  งานฉนวนกันความร้อน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 •  งานซ่อมแซมโครงสร้างและตัวอาคารคอนกรีต
Today This Month Total
151 4381 44111